Vilkår

Norsk Klokkeregister

1. Registreringsperiode

1.1 Registreringen gjelder i ett år fra registreringsdato.

1.2 Abonnementsperioden er personlig og kan ikke overføres til ny eier. Ved omregistrering vil ny eier motta tilbud om fortsatt registrering.

1.3 Alle kunder i Norsk Klokkeregister vil kunne motta informasjon per mail, post eller sms. Kunder kan reservere seg mot informasjon ved å kontakte kundesenteret.

1.4 Se for øvrig norskklokke.no/personvernerklaering for behandling av personopplysninger.

2. Pris

2.1 Pris for registrering av klokke med verdi over 10 000,- er p.t. 399,- inkl. mva.

2.2 Det vil tilkomme en avgift for fornyelse etter ett år (p.t. 199,- for ett nytt år). Denne er frivillig, og skal kun betales dersom du fremdeles ønsker å være registrert i Norsk klokkeregister.

2.3 Pris for registrering av klokke med verdi under 10 000,- er p.t. 199,- inkl. mva.

2.4 Det vil tilkomme en avgift for fornyelse etter ett år (p.t. 99,- for ett nytt år). Denne er frivillig, og skal kun betales dersom du fremdeles ønsker å være registrert i Norsk klokkeregister.

3. Øvrige bestemmelser

3.1 Norsk Klokkeregister er ikke ansvarlig for tap eller feil som måtte oppstå som følge av uriktige eller manglende opplysninger fra kunde, forhandler eller forsikringsselskap.

3.2 Registreringen er ikke å anse som en forsikring. Forsikringsoppgjør tas direkte med ditt skadeforsikringsselskap. Eventuelt nivå på egenandelsreduksjon vil variere avhengig av forsikringsselskap og forsikringstype. Avklar med ditt forsikringsselskap hvilke vilkår som gjelder.

3.3 Har forsikringsselskapet erstattet klokken, er den forsikringsselskapets eiendom. Kunden plikter selv å informere forsikringsselskapet dersom klokken kommer til rette.

3.4 En funnet klokke som håndteres av en hittegodsstasjon, utleveres mot et gebyr for å dekke stasjonens kostnad med klokken. Dette gebyret varierer avhengig av den enkeltes stasjons avtale med de lokale politimyndighetene. Dette er ikke noe Norsk Klokkeregister har noe med, og vi mottar heller ingen inntekter for dette.

3.5 Norsk Klokkeregister forbeholder seg retten til å endre vilkår som en følge av endrede driftsforutsetninger.

Vilkår gjeldende pr. 01.12.2020